×

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Behandeling wetsvoorstel wijziging VAR-procedure tot nader order uitgesteld

11 januari 2015

Al eerder gaven wij aan dat de wet- en regelgeving omtrent de VAR gaat veranderen. De plannen die op tafel liggen, hebben vergaande gevolgen voor waarnemers en opdrachtgevers die waarnemers inhuren. Het voorstel stuitte op weerstand van vakbonden en verschillende brancheverenigingen. De aangevoerde bezwaren tegen het nieuwe systeem zijn grotendeels gebaseerd op de voorgestelde webmodule, die aan de hand van een aantal vragen zou moeten beoordelen of iemand ervoor in aanmerking komt.

Eind december 2014 heeft de Tweede Kamercommissie voor Financiën in een extra procedurevergadering daarom besloten de behandeling van het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing (BGL) tot nader order uit te stellen. De commissie wil dat het kabinet de door de vakbonden, zzp-organisaties, VNO-NCW en MKB Nederland aangevoerde alternatieven gaat onderzoeken en deze ook voorlegt aan de toetsingscommissie voor de beoordeling van administratieve lasten (Actal). Mocht een van de aangevoerde alternatieven leiden tot een wijziging van het wetsvoorstel, dan stelt de commissie voor om het wetgevingsproces opnieuw te doorlopen.Oorspronkelijk stond dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer voor stemming op 27 januari 2015 geagendeerd, maar een stemming over dit wetsvoorstel op deze datum is nu onwaarschijnlijk geworden.

In het kader van de overgang naar nieuwe wetgeving is al eerder aangegeven dat een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 2014 ook geldig blijft in 2015. Voor nieuwe werkzaamheden moet nog wel een VAR worden aangevraagd. Op dit moment is nog niet bekend of en in hoeverre dit overgangsregime wordt aangepast. Tot nader order blijft de overgangsregeling dus van kracht.