Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Ben je al voorbereid op de privacywet AVG?

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht. Dit heeft gevolgen voor jou als huisartsenpraktijk.
Waarom de AVG?
Door de digitalisering van de samenleving, is er een enorme toename in dataverkeer. Bovendien zorgen steeds slimmere technologieën ervoor dat we online gegevens eenvoudig verzamelen en delen. Met het oog op de risico’s van cybercrime en de vraag van burgers wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, heeft de Europese Commissie de Wet bescherming persoonsgegevens vernieuwd.
Nieuwe verplichtingen
Als huisartsenpraktijk is het noodzakelijk om gegevens goed te beveiligen en patiënten meer controle te geven over hun gegevens. Het is daarom raadzaam om hierover een beleid vast te stellen.
Dit betekent dat je:
• Verwerkersovereenkomsten afsluit
• Een verwerkingsregister bijhoudt
• Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoert
• Een Functionaris Gegevensbescherming instelt
• Een privacyverklaring publiceert
(Bron: LHV)
Naast deze nieuwe verplichtingen blijven de huidige eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens bestaan.
Tip!
De LHV biedt verschillende middelen om je te ondersteunen bij de voorbereiding op de nieuwe privacywet.

E-mail icon Stel een vraag