Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verder uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit houdt in dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Zekerheid voorop
Ondanks dit besluit en de onduidelijkheden rondom de wet DBA, vinden wij het belangrijk je te adviseren door te gaan met het volgen van deze wet. Leg in ieder geval de onderlinge afspraken helder vast in een overeenkomst, zodat je:
• risico’s op onduidelijkheden en onenigheid vermijdt;
• vastlegt dat er fiscaal en juridisch gezien sprake is van zzp-schap;
• vastlegt dat er arbeidsrechtelijk gezien geen sprake is van werkgeverschap.
Eenvoudig zelf overeenkomsten afsluiten
Je kunt eenvoudig op Waarneembemiddeling.nl onderling een Overeenkomst van Opdracht afsluiten door één van de drie modelovereenkomsten te gebruiken die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd (o.a. opgesteld door LHV). Je hoeft de overeenkomst niet te printen, doordat je ze digitaal op Waarneembemiddeling.nl bewaart. Lees meer

E-mail icon Stel een vraag