Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Heeft de coronacrisis invloed op de anw-tarieven van huisartsen?

In april bleek dat ruim tachtig procent van de waarnemend huisartsen geconfronteerd werd met afgezegde waarnemingen als gevolg van corona. Wat velen zich afvroegen is welke gevolgen dit zou hebben voor het tarief dat huisartsen onderling voor waarnemingen afspreken? Met deze tweede editie van de Tarievenmonitor dit jaar zetten we de verschillen naast elkaar.

Vergelijken van twee periodes
De Tarievenmonitor van Waarneembemiddeling.nl wordt jaarlijks gepubliceerd in mei. Dit jaar vergelijken we de resultaten uit de eerste enquête in maart met de resultaten uit de enquête in oktober van 2020. Helaas kunnen we nog niet spreken over ‘na COVID-19’. Wél kunnen we een aantal conclusies trekken door de uitslagen naast elkaar te zetten.

Flevoland en Zeeland schieten uit
De tarieven voor dagwaarnemingen zijn grotendeels gelijk gebleven ten opzicht van mei, met hier en daar een flinke uitschieter naar boven. Zo gaf 47 procent van onze respondenten uit Flevoland aan dat het tarief voor een dagwaarneming meer dan 70 euro is, tegenover 4 procent in mei. Deze stijging is ook zichtbaar in Zeeland. In mei lag volgens 43 procent het tarief tussen de 56 en 60 euro, nu geeft meer dan de helft van de respondenten (55 procent) aan meer dan 70 euro te vragen of ontvangen voor een dagwaarneming.

Opvallend: in iedere provincie steeg het tarief voor de nachtdiensten, behalve in Drenthe waar een daling zichtbaar is. Ook het tarief van de avonddienst steeg in het gros van de provincies. De tarieven voor weekenddiensten zijn het minst veranderd ten opzicht van eerder dit jaar. Het gemiddelde bedrag voor een weekenddienst blijft 93 euro.

Conclusie
In zijn totaliteit kunnen we dus stellen dat de marktsituatie als gevolg van corona geen daling maar juist een lichte stijging in de tarieven in huisartsenland heeft ondergaan. Met een membership kun je alle uitslagen bekijken en vergelijken.

De Tarievenmonitor
Waarneembemiddeling.nl voert jaarlijks onderzoek uit onder de duizenden huisartsen die op hun online platform zijn aangesloten. Huisartsen geven aan wat de gemiddelde uurtarieven zijn, die zij als waarnemer in rekening brengen of als opdrachtgever betalen. Het resultaat is de Tarievenmonitor, een overzicht met representatieve gemiddelde uurtarieven per provincie én per soort waarneming. Een transparante weergave van de marktwerking in de waarneemmarkt. Wij benadrukken dat de Tarievenmonitor niet gezien moet worden als een referentietarief. Een uurtarief blijft het resultaat van de onderhandeling tussen twee zelfstandige professionals.

In deze Tarievenmonitor vergelijken we uitkomsten tijdens de coronacrisis
E-mail icon Stel een vraag