Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Jouw account op waarneembemiddeling & de wet AVG: hoe zit het precies?

Waarschijnlijk heb je er al over gehoord of gelezen: op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR in, voor de Nederlandse organisaties vertaald in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij vertellen graag wat dit betekent en wat we er aan doen om AVG-proof te handelen.
Bij BKV hebben we een veilige opslag van persoonsgegevens altijd al hoog in het vaandel staan. Ons online platform Waarneembemiddeling.nl voldeed dan ook altijd al aan de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelde en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doordat we dit altijd al heel serieus nemen en ieder lid toegang heeft tot zijn of haar persoonlijke gegevens in het eigen account, hoeven wij nu niets fundamenteels te veranderen aan de manier waarop we met de persoonlijke gegevens op Waarneembemiddeling.nl omgaan.
Wel vereist de AVG dat we middels bepaalde registers en documenten nog nauwkeuriger vastleggen en aan jou communiceren waarom en hoe wij persoonsgegevens opslaan. Daarom hebben wij ons privacy statement, cookie statement en algemene voorwaarden aangepast. Deze vind je altijd terug op onze site. Toegegeven: het is veel tekst. Daar ontkomen we niet aan. Daarom hieronder de snelste samenvatting die wij, bekeken vanuit de rechten en plichten van de AVG, kunnen maken:
• Jouw recht op privacy uitoefenen: via jouw eigen account op Waarneembemiddeling.nl heb je de mogelijkheid om de gegevens die we van jou opslaan in te zien, aan te passen of te wissen. Exact zoals de AVG voorschrijft. Wil je alle gegevens ineens wissen, dan kun je kiezen voor het inactief maken van jouw account.

• Onze plicht om transparant te zijn: in ons privacy statement, cookie statement en onze algemene voorwaarden communiceren wij hoe wij met opslag van persoonlijke gegevens omgaan. Op Waarneembemiddeling.nl bepaal je zelf in jouw account welke informatie je wel of niet deelt. Een e-mailadres, BIG-nummer en naam zijn minimaal nodig om via Waarneembemiddeling.nlmet andere leden te kunnen communiceren en zijn daarmee echt nodig. Voor alle andere informatie geldt dat je zelf bepaalt wat je wel of niet registreert. Over het algemeen geldt wel: hoe vollediger jouw informatie, hoe beter de mogelijkheden van het platform benut kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het automatisch invullen van overeenkomsten of facturen, of het vinden van passende vacatures op basis van jouw woonplaats of bepaalde wensen.

• Onze plicht om jouw toestemming te vragen: de AVG stelt dat iedere organisatie expliciet en aantoonbaar goedkeuring voor opslag van bepaalde persoonsgegevens dient te hebben verkregen. Door het aanmaken van een account op Waarneembemiddeling.nl ben je akkoord gegaan met het privacy statement en de algemene voorwaarden en de daarin beschreven manier van opslag. Om dit eerder gegeven akkoord te bekrachtigen, zullen wij binnenkort ieder lid persoonlijk nogmaals expliciet om toestemming vragen.

• De plicht om een Verwerkersovereenkomst af te sluiten: deze plicht geldt alleen wanneer de ‘gegevensverantwoordelijke’ aan een ‘gegevensverwerker’ opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken. Deze situatie dient zich bij Waarneembemiddeling.nl alleen voor in het geval huisartsenposten met BKV een overeenkomst hebben afgesloten voor hun pool- en dossierbeheer. Inmiddels zijn aan alle betreffende posten overeenkomsten aangereikt. Voor alle overige onderlinge uitwisseling van gegevens zijn geen verwerkersovereenkomsten nodig.
Heb je vragen over de AVG? Mail ze naar info@waarneembemiddeling.nl of bel ons op + 31 888 22 55 88. We beantwoorden ze graag.

E-mail icon Stel een vraag