Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Meer aandacht praktijkmanagement tijdens opleiding

Tijdens de huisartsenopleiding moet meer aandacht komen voor praktijkmanagement. Dat is één van de conclusies uit een onderzoek van het Nivel onder alumni van alle huisartsenopleidingen in Nederland. Pas afgestudeerde huisartsen geven verder aan tevreden te zijn met de opleiding die zij hebben gevolgd.

Tevreden over opleiding
Het Nivel monitort iedere paar jaar de tevredenheid onder huisartsen in opleiding en afgestudeerde huisartsen over de door hen gevolgde opleiding. Bij de meest recente peiling (2019) onder alumni kwam naar voren dat er behoefte is aan meer scholing over praktijkmanagement. Hieraan gerelateerd hadden alumni ook meer willen leren over hun rol als huisarts binnen het zorgstelsel en over de juridische aspecten van praktijkvoering. Dit bleek uit zowel focusgroepgesprekken als een enquête die het Nivel heeft gehouden.

Voorbereiding op de toekomst
Vooral in het derde jaar van de opleiding kan er meer aandacht naar praktijkmanagement gaan, volgens de alumni. Zij denken aan onderwerpen als omgaan met zorgverzekeraars, praktijkovername, ondernemerschap en personeelsmanagement. In het derde jaar van de opleiding beginnen huisartsen in opleiding namelijk vaak actiever na te denken over het al dan niet overnemen of starten van een huisartsenpraktijk. Van de alumni vindt 93 procent dat praktijkmanagement een vast onderdeel moet worden van het curriculum.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek zijn allereerst focusgroepgesprekken gehouden, waarin gediscussieerd werd over de aansluiting van de opleiding met het werk als huisarts. Hieraan hebben 23 alumni (van nagenoeg alle opleidingslocaties) deelgenomen. Vervolgens zijn de belangrijkste punten die naar voren kwamen verwerkt in een enquête. Deze is uitgezet is onder alle alumni die de huisartsopleiding in de afgelopen vijf jaar hebben afgerond en 1.104 alumni hebben gereageerd (respons 37 procent). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de SBOH, de werkgever voor onder andere artsen in opleiding tot huisarts.

E-mail icon Stel een vraag