×

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Meldplicht kindermishandeling gaat definitief niet door

21 oktober 2016

LHV meldt dat de voorgenomen meldplicht kindermishandeling definitief niet door gaat. Het tegenvoorstel van de Artsencoalitie is positief ontvangen door de Tweede Kamer. In het tegenvoorstel legt de nadruk op directe hulp aan het kind, waarin concrete handvaten voor artsen worden genoemd. Bij wet wordt per 2018 bepaald dat binnen de bestaande verplichte KNMG-meldcode meldnormen worden opgenomen voor hoog-risicosituaties.

Op basis van het advies van onafhankelijk onderzoeksbureau Augeo heeft de Artsencoalitie, onder regie van de KNMG, haar voorstel kunnen doen aan staatssecretaris Van Rijn van VWS en de politiek. In het voorstel staan de volgende onderdelen:

1. Pragmatische checklist om kindermishandeling vroegtijdig ter herkennen
In stap 2 van de meldcode kunnen artsen vroegtijdig zorg verlenen aan kind en gezin. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en gebruikte screeningsmethoden wil de Artsencoalitie een checklist ontwikkelen die artsen duidelijker handvatten biedt om alerter te zijn op deze signalen en ze beter te duiden.

2. Het opnemen van meldnormen bínnen de meldcode in het belang van het kind
De Artsencoalitie pleit voor het opnemen van meldnormen in stap 5 van de meldcode, die een aantal zeer ernstige hoog-risicosituaties beschrijven waarbij artsen altijd een melding bij Veilig Thuis moeten doen. Bijvoorbeeld bij een immobiele baby met onverklaarbaar letsel of chronische ernstige verslavingsproblematiek van de ouders.

3. Betere afweging voor het kind door samenwerking met Veilig Thuis (24/7)
In stap 2 van de meldcode moet de samenwerking met Veilig Thuis beter worden vormgegeven. Artsen moeten altijd kunnen rekenen op een deskundig advies van een vertrouwensarts. Deze vertrouwensarts moet een check kunnen doen in het systeem of er al eerder een melding is gedaan.

Wat gaat er gebeuren?
In plaats van een meldplicht komt de staatssecretaris met een Algemene Maatregel van Bestuur. Die bepaalt dat er een afwegingskader om te melden voor zorgprofessionals moet komen. Daarnaast wordt de positie van Veilig Thuis versterkt. Er wordt hiertoe een impactanalyse uitgevoerd, ten behoeve van de invoering van de te bepalen meldnorm en de 24-uurs beschikbaarheid van vertrouwensartsen. Tot slot wordt een check opgenomen in stap 2 van de KNMG-meldcode waardoor Veilig Thuis in haar systeem kan nagaan of er een eerdere melding is binnengekomen.

Bron: LHV http://bit.ly/2dG2TnL