×

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Oplossing voor problemen in de ANW-zorg?

14 november 2017

LHV, InEen en huisarts-bestuurders van VPHuisartsen hebben de handen ineengeslagen om de problemen binnen de ANW-zorg aan te pakken. Tijdens de allereerste gezamenlijke ledenraad is er een eerste aanzet gemaakt voor mogelijke oplossingen. Ook vertegenwoordigers van zowel het ministerie van VWS, toezichthouders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties waren aanwezig om te kijken of zij een bijdrage kunnen leveren. 

Drie scenario's 
Alle organisaties herkennen en erkennen de uitdagingen waar huisartsen en hun team voor staan tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Ook is men enthousiast over het feit dat huisartsen samen en eensgezind aan de slag zijn met dit onderwerp.

In totaal zijn er drie oplossingsrichtingen gevormd:

  • Centrale triage voor de hele acute zorg keten. Waarbij alle spoedvragen op één centraal punt binnenkomen. Hiervoor worden de eerste stappen al gezet in Friesland.

  • Het creëren van één loket voor basis spoedeisende zorg. Onder de noemer Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD). De SEMD vervangt zowel de HAP als de basisspoedzorg op de SEH, de crisis ggz en acute thuiszorg.

  • De uitbreiding van het dagvenster tot 20.00u. Een verbreding van het dagvenster biedt meer ruimte om patiënten in de eigen praktijk te zien en kan zo mogelijk de instroom op de HAP verkleinen.

Deze oplossingsrichtingen worden de komende tijd in de praktijk getoetst. Door rekening te houden met regionale verschillen, kan er een oplossing op maat worden gekozen. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer en andere pilots gestart worden.

Bron: http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/huisartsenorganisaties-samen-op-bres-toekomst-anw/#comments