Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Als huisarts alle aandacht aan je patiënt kunnen blijven geven

De COVID-19 uitbraak vraagt veel van alle zorgprofessionals. Zeker ook van de huisartsen die daardoor onder grote druk staan. Het is van groot belang dat zij hun zorg kunnen blijven leveren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft alle corona-afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen(organisaties) verwerkt in regelgeving. De drie punten op een rijtje:

1. Regelingen voor huisartsenpraktijken
Huisartsenpraktijken ontvangen in het tweede kwartaal van 2020 een opslag van 10 euro per ingeschreven patiënt. Ook mag je als huisarts voor visites aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn de prestatie ‘visite intensieve zorg’ in rekening brengen.

2. Regelingen voor anw-zorg binnen huisartsenposten
Het normale maximale budget van de huisartsenpost is in deze tijd niet meer toereikend. De huisartsenposten kunnen, samen met de zorgverzekeraars, een verzoek voor een tussentijds aangepast budget voor vergoeding van de aanvullende kosten indienen bij de NZa. Als voorwaarde voor vergoeding van deze aanvullende kosten geldt dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders dit samen overeenkomen.

Daarnaast kan extra huisartsencapaciteit in de avond, nacht en weekend nodig zijn. Hiervoor kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een opslag overeenkomen van 15 euro bovenop het reguliere anw-uurtarief. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

3. Regelingen voor extra locaties
Als gevolg van de corona-uitbraak worden extra locaties ingericht voor de huisartsenzorg overdag voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met corona. Voor de inrichting hiervan worden kosten gemaakt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat deze aanvullende kosten onder voorwaarden vergoed worden op basis van een regionale afspraak in ROAZ-verband.

Voor meer informatie over bovenstaande regelingen, verwijzen we je graag door naar de NZa.

Corona update Waarneembemiddeling.nl
E-mail icon Stel een vraag