Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Tarievenmonitor 2022

De tarieven die worden betaald voor waarnemingen van huisartsen in 2022 zijn ten opzichte van 2021 flink gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling van de Tarievenmonitor van BKV / Waarneembemiddeling.nl onder 713 huisartsen. Deze laat ook zien dat de vergoedingen voor waarneming tussen de provincies blijven verschillen.

Wij zijn erg blij met alle informatie, die alle deelnemende huisartsen wederom met ons hebben gedeeld. Hierdoor kunnen wij ook dit jaar de helpende hand bieden bij transparantie over de waarneemtarieven.

Landelijk gemiddelde uurtarieven huisartsen 2022
De landelijk gemiddelde uurtarieven die in 2022 worden betaald voor een nachtdienst (105,78 euro), avonddienst (93,31 euro) en een weekenddienst (94,60 euro) zijn sinds vorig jaar wederom gestegen. Dit blijkt uit de enquête onder ruim 700 huisartsen en waarnemers.

Stijging nachtdiensten van bijna 10 euro per uur in twee jaar
Betaalde of ontving men bijvoorbeeld voor een nachtdienst in 2021 nog 99,48 euro, was dat in 2022 ruim 6 euro meer (6,30 euro om precies te zijn), namelijk 105,78 euro. In 2020 was dit tarief gemiddeld 96,19 euro. In twee jaar tijd een stijging van bijna 10 euro.

Gaan we verder terug in de tijd dan zien we dat er in 2013 door slechts 11,2 procent van de respondenten 90 euro of meer voor een nachtdienst werd ingevuld. En het grootste deel (26,6 procent) noemde toen nog een tarief voor een nachtdienst tussen de 81 en 85 euro. De trendlijn van tarieven voor nachtdiensten vanaf 2013 tot 2022 laat een stijgende lijn zien. In 2019 gaven meer dan de helft van alle respondenten (59,3 procent) een tarief voor een nachtdienst aan van meer dan 90 euro. In 2022 noemt nog maar 3,4 procent van de huisartsen een lager tarief dan 91 euro noemt.

Nachtdienst duurste in Zuid-Holland
Tussen de provincies blijven verschillen bestaan in de betaalde waarneemtarieven. In 2022 hanteert 34,6 procent van de deelnemende huisartsen in Nederland een uurtarief boven 105 euro voor een nachtdienst. En 17,4 procent geeft een tarief door tussen de 101 en 105 euro. In Zuid-Holland noemt 36,4 procent van de respondenten een tarief hoger dan 110 euro. In Limburg en Drenthe worden deze hogere tarieven minder vaak gevraagd. Respondenten uit Flevoland en Zeeland noemen dit tarief helemaal niet.

Bij de avonddiensten rekent 32 procent van de respondenten in Zuid-Holland een tarief boven de 100 euro. De provincie Zuid-Holland heeft landelijk gezien het hoogste percentage van de respondenten die dit hogere tarief rekenen. In Friesland, Overijssel en Noord-Brabant ligt dit percentage rond de 10 procent van de respondenten.

Ook weekenddiensten stijgen
In 2021 lag het tarief van weekenddiensten van 95 euro of meer nog op 15,3 procent van de ondervraagden. Inmiddels is dat percentage bijna verdubbeld naar 28,2 procent.

Dit is een indicatie. Uitsluitend de ingevulde tarieven uit onze jaarlijkse peiling van de Tarievenmonitor zijn gebruikt voor dit onderzoek.

Hoe is de tarievenlandkaart ingericht?
In de tarievenlandkaart maken we onderscheid tussen dagwaarnemingen op praktijken en avond-, nacht- en weekenddiensten op huisartsenposten. Omdat vraag en aanbod niet in elke regio hetzelfde zijn, geven we de uurtarieven voor de verschillende provincies weer. Het waarneemtarief voor huisartsen wordt bepaald door marktwerking en kan daardoor verschillen opleveren.

In de Tarievenmonitor geven huisartsen aan wat de gemiddelde uurtarieven voor waarnemingen zijn, die zij als waarnemer in rekening brengen of als opdrachtgever betalen. We geven de uurtarieven voor de verschillende provincies weer, want het waarneemtarief voor huisartsen wordt bepaald door marktwerking en dat kan regionale verschillen opleveren.

Waar kan ik de Tarievenmonitor voor gebruiken?
Met de Tarievenmonitor zorgt BKV / Waarneembemiddeling.nl voor meer transparantie in de waarneemmarkt. Wij benadrukken dat de Tarievenmonitor niet gezien moet worden als een referentietarief. Een uurtarief blijft het resultaat van de onderhandeling tussen twee zelfstandige professionals. Zij bepalen samen wat redelijk is in de situatie die zich op dat moment voordoet.

Met een membership kun je alle uitslagen bekijken en vergelijken. Heb je aan de enquête meegewerkt en je e-mailadres achtergelaten dan krijg je de resultaten toegestuurd.

WB tarievenmonitor geldboom 20 jes en groen cirkel uitgelichte afbee
E-mail icon Stel een vraag