Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Het tarief dat huisartsen onderling voor dagwaarnemingen afspreken, is in 2019 fors toegenomen. Dat is één van de conclusies uit de Tarievenmonitor. Ook de tarieven voor avond-, nacht- en weekenddiensten laten over de hele linie een stijging zien, met navenante verschillen per regio.

BKV voert jaarlijks onderzoek uit onder de duizenden huisartsen die op hun online platform Waarneembemiddeling.nl zijn aangesloten. Huisartsen geven aan wat de gemiddelde uurtarieven zijn, die zij als waarnemer in rekening brengen of als opdrachtgever betalen. De uitkomst levert een transparante weergave van de marktwerking in de waarneemmarkt op.
Bekijk hier de uitslagen van de Tarievenmonitor 2019

Stijging tarief over de jaren heen
In 2010 bepaalde de Nederlandse Mededingsautoriteit (Nma) dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geen referentie-waarneemtarief meer af mocht geven. Dit zou de marktwerking verstoren. Sindsdien zet BKV de Tarievenmonitor in om zo in beeld te brengen wat de afschaffing van het referentietarief met de ontwikkeling van de tarieven zou doen. “In het laatste advies dat de LHV in 2010 uitgaf, was het basistarief voor een dagwaarneming 53,20 euro”, geeft Titjana Brillenburg Wurth – Ruygt aan. Als directrice bij BKV volgt zij de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten op de voet. “Anno 2019 is dat tarief gemiddeld 60,61 euro. Een stijging van veertien procent. De verschillen tussen de regio’s zijn groot: soms wel tien tot twintig euro per uur. Daar zie je vooral het effect van de marktwerking. Dat is al zo sinds we de Tarievenmonitor zijn gestart en blijft al die jaren al een redelijk constant verschil”, aldus Brillenburg Wurth – Ruygt.

Tarief van 120 euro per uur geen uitzondering
Aan de Tarievenmonitor namen dit jaar 1.203 huisartsen deel. De uitslag laat zien, dat de tarieven in de Noordoostelijke provincies over de hele linie hoger liggen dan in de rest van Nederland. “Je ziet aan de verschillen in tarieven per regio precies waar vraag en aanbod uit de pas lopen of dreigen te lopen. Tarieven van 120 euro per uur voor een nachtdienst zijn geen uitzondering in gebieden waar waarnemend huisartsen dun gezaaid zijn, zoals Friesland, Groningen en Drenthe.” Titjana Brillenburg Wurth – Ruygt benadrukt: “Huisartsen bepalen natuurlijk nog altijd zelf wat zij redelijk vinden en het tarief blijft een resultaat van de situatie en de onderhandeling tussen huisartsen onderling.”

Toename tarief dagwaarnemingen
Waar we in 2018 een aanzienlijke stijging zagen van het gemiddelde tarief voor nacht- en weekenddiensten, zien we dit jaar een forse toename bij het tarief voor dagdiensten. Gaf vorig jaar 18 procent van de respondenten aan meer dan 60 euro voor een dagdienst te vragen of te betalen, nu is dat percentage gestegen naar 32 procent. Drie procent van respondenten geeft zelfs een tarief hoger dan 70 euro aan.

E-mail icon Stel een vraag