Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Word jij de nieuwe schakel bij Praktijk vanNoord?

Samenwerken met haar patiënten aan een betere gezondheid; dat is wat huisarts Nanda Flos het liefst doet. Bij Praktijk vanNoord in Limburg is het voor jou mogelijk samen met Nanda en haar collega’s deze zorg verder uit te bouwen.
Omdat huisartsen hier hun zaken in gezamenlijkheid organiseren, blijft er meer ruimte over voor de kern van het werk: zorg voor de patiënt. Naast het bieden van de best mogelijke zorg, staan service en kwaliteit ook hoog in het vaandel bij Praktijk vanNoord. Nanda geeft aan dat één van de uitgangspunten het concept positieve gezondheid is. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het concept benadrukt het ‘potentieel’, niet wat er niet meer gaat.

Krachten bundelen
Als huisarts werk je bij Praktijk vanNoord vanuit gezondheidscentrum Huis vanNoord. Dit gloednieuwe gezondheidscentrum is modern en gelegen in een kleurrijke wijk in Venlo-Noord.
Praktijk vanNoord maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband van en voor huisartsen in Noord-Limburg, Cohesie huisartsenzorg. Cohesie betekent ‘samenhang’. Zij bundelen energie en kwaliteit en staan daarom sterk in relatie tot andere partijen in de zorg.

Deze dynamische stadspraktijk biedt zorg aan een grote diversiteit van circa 9.500 patiënten. Eén van de huisartsen en tevens mede-eigenaar, Ilse Beekenkamp zegt over de buurt waar de praktijk staat: “Ik hou van deze buurt. Dit is een wijk met eerlijke mensen. Recht door zee en recht voor z’n raap.”
Huisarts Nanda Flos over haar werk
Voor Nanda is het werken met patiënten met verschillende culturele achtergronden een prachtige uitdaging. In een paar vragen moet zij haar medische stuk afdichten en de vraag achter de vraag achterhalen. “Veiligheid krijgen binnen veilige kaders is mijn opdracht. Er is vaak veel tijd nodig om vertrouwen te winnen. Soms moet ik besluiten dingen buiten een protocol om te doen.” Patiënten vragen veel om doorverwijzingen. “Ik heb moeten leren om in dit soort situaties ook mijn kant van het verhaal uit te leggen, maar ondertussen oog te hebben voor de normen, waarden en belevingswereld van de patiënt.”
Door het vertrouwen te winnen, komt een patiënt de volgende keer weer terug. Dan leggen ze hun probleem uit en vragen aan Nanda wat er aan te doen is, in plaats van direct om een doorverwijzing te vragen.

Een voorbeeld is een vrouwelijke patiënte met al jarenlang een psychiatrisch beeld. Nanda vond dat zij naar het FACT-team moest. Ze heeft die patiënte dat laten weten. Die patiënte wilde haar antidepressiva afbouwen. Nanda heeft in dit geval geluisterd en de patiënte haar eigen weg laten bewandelen, maar wel gewaarschuwd dat ze haar neus zou kunnen stoten. Dat is de complexiteit van het vak; ze neemt risico’s en er kan een crisissituatie ontstaan.

E-mail icon Stel een vraag