Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Ben je werkgever? Denk aan de nieuwe arbowet voor juli 2018!

Op 1 jul 2017 is de gewijzigde arbeidsomstandighedenwet ingegaan, met als doel werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Dit heeft gevolgen voor jou als werkgever. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Om boetes te voorkomen, moet je vanaf dat moment aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet te voldoen.

Wat houdt de wijziging in?
Werkgevers zijn verplicht vanuit de Arbowet minimumeisen vast te leggen rondom gezond en veilig werk. Daarnaast heeft de werknemer het recht op een onafhankelijk advies van een bedrijfsarts, als hij of zij het niet eens is met de mening van de eigen bedrijfsarts of twijfelt aan het door de bedrijfsarts gegeven advies. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken.
Wat kan BKV/Waarneembemiddeling.nl betekenen?
Uiteraard wil je de gewijzigde arbeidsomstandighedenwet goed regelen voor je werknemers en zeker zijn dat zij terecht komen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Wij faciliteren een pool met diverse zelfstandig opererende bedrijfsartsen. Al deze bedrijfsartsen beschikken over een eigen spreekuurlocatie waar de werknemer terecht kan.
Wil je meer informatie over het inschakelen van een second opinion bedrijfsarts? Neem dan contact met ons op via +31 888 – 22 55 88 of stuur ons een bericht via info@waarneembemiddeling.nl

E-mail icon Stel een vraag