Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Vacatures schrijven… Zo simpel is het!

Een vacature is veel meer dan enkel een functieprofiel. Zeker in de tijd van nu: stapels sollicitaties na het delen van een vacature komt tegenwoordig niet meer voor. Nu mag je blij zijn als jouw vacature überhaupt bekeken wordt! Enige invloed heb je als vacatureplaatser wel, maak jouw tekst zo aantrekkelijk mogelijk.

Opvallen tussen vijfhonderd soortgelijke vacatures
In 2019 werden er via Waarneembemiddeling.nl ongeveer 500 vacatures voor lange waarneming, loondienst en praktijkovername gepubliceerd en 350 vacatures voor doktersassistent. Slechts 51 procent van de vacatures werd ingevuld. Zorgwekkend als we bedenken dat bijna de helft van de vacatures blijft bestaan. Hoe valt je op tussen die overige 499?

Drie tips MedWB

#1 Voor wie schrijf je? Als jij een vacature voor een doktersassistent gaat schrijven, verdiep je dan eerst eens in wie die doktersassistent is. Interview bijvoorbeeld een collega, om te leren wat een doktersassistent wil lezen als hij / zij op zoek gaat naar een andere baan.

#2 Welke informatie zet je in een vacature? Nog steeds zijn er vacatures waarin informatie over het team waarmee je gaat samenwerken of de arbeidsvoorwaarden mist. Om een potentiele sollicitant een duidelijk beeld te geven van het aanbod dat jij voor hem / haar hebt, geef je in ieder informatie over: Jouw bedrijf, het ontstaan van de vacature, het team, functie-inhoud, functie-kenmerken, aanbod, profiel van toekomstig collega, verwachtingen ten aanzien van de sollicitatieprocedure.

#3 Schrijf zoals je praat tegen een collega. Formeel taalgebruik op papier is echt niet nodig. Zeker niet als er op de werkvloer juist losjes met elkaar wordt omgegaan. Mismatch door de manier waarop je je vacature schrijft, is makkelijk te ondervangen door echt de taal te gebruiken!

Stijging in fillingsrate
E-mail icon Stel een vraag