Waarneembemiddeling.nl
achtergrond afbeelding

Komend wetsvoorstel mag vrije fysiotherapeutenkeuze niet inperken.

Komend wetsvoorstel mag vrije #fysiotherapeutenkeuze niet inperken.Minister de Jonge (VWS) bereidt een wetsvoorstel voor om het aantal #niet-gecontracteerde #zorgaanbieders terug te dringen. Omdat in eerdere wetsvoorstellen voor #zorgcontractering de vrije zorgverlenerskeuze (huisartsen, #fysiotherapeuten etc.) onder druk kwam te staan, volgt het KNGF de komende wetswijziging opnieuw scherp en verzet zich tegen onnodige en ongewenste inperkingen van de vrije keuze van patiënten voor een #zorgverlener. Met het komende wetsvoorstel wil het kabinet het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders terugdringen, omdat dit naar haar mening een belemmering vormt voor goede betaalbare zorg die in samenhang wordt verleend. https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/juni/komend-wetsvoorstel-mag-vrije-fysiotherapeutenkeuze-niet-inperken.html

Komend wetsvoorstel mag vrije #fysiotherapeutenkeuze niet inperken.Minister de Jonge (VWS) bereidt een wetsvoorstel voor om het aantal #niet-gecontracteerde #zorgaanbieders terug te dringen.
E-mail icon Stel een vraag