Waarneembemiddeling.nl

Huisartsenpost

Continuïteit van zorg op de huisartsenpost? Zo geregeld!

Al meer dan 80 huisartsenposten verspreid over heel Nederland maken dagelijks gebruik van ons platform. Voor een huisartsenpost is immers de continuïteit van zorg van groot belang!

Waarvoor kunnen huisartsenposten bij ons terecht?

Voordelen

  • Centraal overzicht van flexibele zorgprofessionals die bij je organisatie willen en mogen werken
  • Elke 24 uur BIG-controle van alle huisartsen
  • Alle verplichte dossiers actueel en compleet

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Astrid Beijnon via a.beijnon@bkvgroup.eu of Eveline van den Bos via e.vandenbos@bkvgroup.eu of bel +31 888 – 22 55 88.

E-mail icon Stel een vraag